Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..
map

Показвам резултати от търсене на Агенции по вписванията

Показвам 12 / 64 резултата

Агенция по вписванията

 
 
 
 
 
0 отзива

Агенция по вписванията - изпълнителна агенция към министъра на правосъдието.

София София

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

Имотен регистър Благоевград

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Благоевград се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Благоевград пл. Васил Левски 1

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Асеновград

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Асеновград се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Асеновград ул. Цар Иван Асен ІІ 6

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Айтос

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Айтос се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Айтос ул. Свобода №3 ет. 2

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотния регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

София ул. Елисавета Багряна 20

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, която се управлява от информационна система, за търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

София ул. Елисавета Багряна 20

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

Търговски регистър Благоевград

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Благоевград е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Благоевград ул. Даме Груев 38

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Търговски регистър Бургас

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Бургас е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Бургас пл. Жени Патева 1

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Търговски регистър Варна

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Варна е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Варна бул. 8-ми приморски полк 54

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Търговски регистър Велико Търново

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Велико Търново е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Велико Търново ул. Цанко Церковски 40

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Търговски регистър Видин

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Видин е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Видин пл. Бдинци 1, стая 425

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Търговски регистър Враца

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Враца е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Враца ул. Александър Стамболийски 7

Работно време : 08:30-17:00 Отворено