Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..
map

Показвам резултати от търсене на Имотен Регистър

Показвам 12 / 39 резултата

Имотен регистър Благоевград

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Благоевград се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Благоевград пл. Васил Левски 1

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Асеновград

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Асеновград се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Асеновград ул. Цар Иван Асен ІІ 6

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Айтос

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Айтос се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Айтос ул. Свобода №3 ет. 2

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотния регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

София ул. Елисавета Багряна 20

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

Имотен регистър Бургас

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Бургас се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Бургас пл. Жени Патева 1

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Бяла

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Бяла се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Бяла ул. 'Екзарх Йосиф I' №6

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Варна

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Варна се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Варна бул. 8-ми приморски полк 54

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Бяла Слатина

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Бяла Слатина се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Бяла Слатина ул. Димитър Благоев 85, стая 105

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Велико Търново

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Велико Търново се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Велико Търново ул. Цанко Церковски 40

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Видин

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Видин се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Видин пл. Бдинци 1

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Габрово

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Габрово се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Габрово ул. Лазар Донков 5

Работно време : 08:30-17:00 Отворено

Имотен регистър Враца

 
 
 
 
 
0 отзива

Имотен регистър град Враца се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Използва се основно, ако искате да разберете дали насрещната страна, с която договаряте покупката на имот, всъщност е истинският собственик на имота. Именно това можете да направите с една справка в имотния регистър. Освен, че може да правите справки, друга основна функция на имотния регистър е вписването, заличаването и обявяването на акт по недвижим имот. Имотният регистър ще ви е нужен и тогава, когато вписвате или заличавате ипотека.

Враца бул. Александър Стамболийски 7

Работно време : 08:30-17:00 Отворено