Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..
map

Показвам резултати от търсене на Търговски Регистър

Показвам 12 / 24 резултата

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, която се управлява от информационна система, за търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

София ул. Елисавета Багряна 20

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

Търговски регистър Благоевград

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Благоевград е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Благоевград ул. Даме Груев 38

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Бургас

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Бургас е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Бургас пл. Жени Патева 1

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Варна

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Варна е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Варна бул. 8-ми приморски полк 54

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Велико Търново

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Велико Търново е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Велико Търново ул. Цанко Церковски 40

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Видин

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Видин е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Видин пл. Бдинци 1, стая 425

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Враца

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Враца е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Враца ул. Александър Стамболийски 7

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Габрово

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Габрово е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Габрово ул. Лазар Донков 5

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Добрич

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Добрич е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Добрич ул. Независимост 12

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Кърджали

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Кърджали е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Кърджали бул. Беломорски 48, ет. 4

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Кюстендил

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Кюстендил е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Кюстендил ул. Гороцветна 14, ет. 1

Работно време : 08:30-17:00 Затворено

Търговски регистър Ловеч

 
 
 
 
 
0 отзива

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел град Ловеч е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Ловеч ул. Търговска 41

Работно време : 08:30-17:00 Затворено