Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..

Данни за търговеца Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Регистриран в сайта от 2020 год.
Понеделник 09:00 - 17:30
Вторник 09:00 - 17:30
Сряда 09:00 - 17:30
Четвъртък 09:00 - 17:30
Петък 09:00 - 17:30

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

( 0 ) Вота

Информационната система на Търговския регистър е единна, централизирана, електронна база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики.

Вписване:

В търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

Данни за заявителяДанни за търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска вписване или заличаванеПодлежащото на вписване обстоятелство, чието вписване или заличаване се искаДокументи, които се прилагат, удостоверяващи валидното възникване на заявеното за вписване или заличаване обстоятелствоПодпис на заявителяВписване и заличаване в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А13. Б1-Б6. Bl, В2-1, В2-2. В2-3. В2-4, ВЗ-1, ВЗ-2. ВЗ-3 от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

Обявяване на актове:

В търговския регистър се обявяват актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Обявяването се извършват въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

Данни за заявителяДанни за търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска обявяване на актПодлежащият на обявяване актДокументи, които се прилагат, удостоверяващи приемането на акта, когато в закон се предвижда товаПодпис на заявителяОбявяване на актове в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Г1 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

Обявяване на годишни финансови отчети:

В търговския регистър се обявяват годишните финансови отчети на търговците, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Обявяването се извършват въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

Данни за заявителДанни за търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска обявяванеПодлежащият на обявяване годишен финансов отчетДокументи, които се прилагат, удостоверяващи приемането на годишния финансов отчет, когато в закон се предвижда товаПодпис на заявителяОбявяване на актове в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Г2 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

Издаване на удостоверение за законосъобразност на преобразуването:

В случаите, когато българско търговско дружество участва в преобразуване с международен елемент (вливане или сливане с дружество, регистрирано в държава – членка на ЕС или дружество от ЕИП) се издава удостоверение за законосъобразност, въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

Данни за заявителяДанни за дружеството, за което се иска издаване на удостоверениеДокументи, които се прилагат, съгласно изискванията на законодателството за издаване на удостоверение за законосъобразностПодпис на заявителяИздаване на удостоверение за законосъобразност се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Е1 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

 

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Мнения и Коментари

Вашият коментар

Ако сте ползвали услугите на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ , моля споделете мнението си. Това ще е от полза за останалите потребители
Моля оценете от 1 / 5Гласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирма

Имате въпрос?

За контакт с Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, моля попълнете формата

Изпрати

Тагове

Позвънете