Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..

Новини

Започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка COVID 3

Започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка COVID 3

пн, 26 октомври 2020 г.

Новини

До 13 ноември 2020 г. ще се приемят заявления за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът на подмярката е 7 321 096 лв., а кандидатстването става със заявление в Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по местонахождение на фирмата или по адрес на седалището на юридическото лице.

Чрез мярката COVID 3 могат да се подпомагат микро-, малки или средни предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. 

Финансовата помощ е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи за 2019 г. или за лице, заето в предприятието и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала по данни от НАП. Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярката е до 50 хил. евро.

Вашият коментар

Изпрати коментара

Оферти от партньори