Намерихме 53 резултата от търсене за Детски градини в Варна

Покажи като листинг

За да споделите местоположението си, моля потвърдете съответната опция

Детски градини - ЦДГ 8 Христо Ботев
КатегорияДетски градини

ЦДГ 8 Христо Ботев

В ЦДГ 8 Христо Ботев, гр. Варна се обучават и възпитават деца на възраст между 3 и 7 години. Детската градина се гордее със своя екип от доказани професионалисти педагози в предучилищното образование и подготовка на децата.

Детски градини - ЦДГ 5 Слънчо
КатегорияДетски градини

ЦДГ 5 Слънчо

В ЦДГ 5 Слънчо, гр. Варна се обучават и възпитават деца на възраст между 3 и 7 години. Детската градина се гордее със своя екип от квалифицирани педагози, доказали се в подготовката на деца за предучилищно образование.

Детски градини - ЦДГ 4 Теменужка
КатегорияДетски градини

ЦДГ 4 Теменужка

Целодневна Детска Градина 4 Теменужка, гр. Варна разполага с 4 групи в които обучава и възпитава деца на възраст между 3 и 7 години. Детската градина се гордее със своя екип от доказани професионалисти педагози в предучилищното образование и подготовка на децата.

Детски градини - ЦДГ 1 Светулка
КатегорияДетски градини

ЦДГ 1 Светулка

Целодневна Детска Градина 1 Светулка, гр. Варна разполага с 9 групи в които обучава и възпитава общо 214 деца на възраст между 3 и 7 години. Детската градина се гордее със своя екип от доказани професионалисти педагози в предучилищното образование и подготовка на децата.

Детски градини - ЦДГ 13 Звездичка
КатегорияДетски градини

ЦДГ 13 Звездичка

Целодневна детска градина 13 Звездичка се посещава от 216 деца на възраст между 3 и 7 години, разпределени в 7 възрастови групи. В градината работят високо квалифицирани педагози, които обучават и възпитават децата, като активно участват в различни инициативи и конкурси.

Детски градини - ЦДГ 16 Пушкин
КатегорияДетски градини

ЦДГ 16 Пушкин

ЦДГ 16 Пушкин се посещава от деца на възраст между 3 и 7 години, разпределени във възрастови групи. В градината работят високо квалифицирани педагози, които обучават и възпитават децата, като активно участват в различни инициативи и конкурси.

Детски градини - ЦДГ 40 Щастливо детство
КатегорияДетски градини

ЦДГ 40 Щастливо детство

ЦДГ 40 Щастливо детство се посещава от деца на възраст между 3 и 7 години, разпределени във възрастови групи. В градината работят високо квалифицирани педагози, които обучават и възпитават децата, като активно участват в различни инициативи и конкурси.

Детски градини - ОДЗ 6 Палечко
КатегорияДетски градини

ОДЗ 6 Палечко

ОДЗ 6 Палечко се посещава от деца на възраст между 1 и 7 години, разпределени във възрастови и яслени групи. В градината работят високо квалифицирани педагози, които обучават и възпитават децата, като активно участват в различни инициативи и конкурси.

Детски градини - ОДГ 9 Ален Мак
КатегорияДетски градини

ОДГ 9 Ален Мак

ОДГ 9 Ален мак е оздравителна детска градина, специализирана за деца със специални нужди. Градината приема деца с хронични заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната, ендокринната, отделителната система, с генерализирани разстройства на нервно-психическото развитие и специфични образователни потребности, генетични и хромозомни заболявания.

Детски градини - ЦДГ 15 Гълъбче
КатегорияДетски градини

ЦДГ 15 Гълъбче

ЦДГ 15 Гълъбче е първата във Варна, детска градина в която е създадена група за отглеждане на деца с детска церебрална парализа, където децата се възпитават интегрирано с останалите групи в градината. За грижите на децата са на разположение социални асистенти, педагози, ресурсни учители, логопеди и педиатри.

Детски градини - ЛДГ 20 Бриз
КатегорияДетски градини

ЛДГ 20 Бриз

ЛДГ 20 Бриз е Логопедична Детска Градина в град Варна, където за деца с логопедически специфични потребности се грижат специалисти.

Детски градини - ЦДГ 21 Калина Малина
КатегорияДетски градини

ЦДГ 21 Калина Малина

ЦДГ 21 Калина Малина град Варна, приема деца от 3 до 7 годишна възраст. За обучението и възпитанието на децата в градината се грижат високо квалифицирани педагози и помощник - педагози.

Детски градини - ЦДГ 28 Карамфилче
КатегорияДетски градини

ЦДГ 28 Карамфилче

Целодневна детска градина № 28 “Карамфилче” възпитателно-образователна институция в системата на народната просвета, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

Детски градини - ЦДГ 30 Мечо Пух
КатегорияДетски градини

ЦДГ 30 Мечо Пух

В ЦДГ 30 Мечо Пух, гр. Варна се обучават и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в 6 възрастови групи, в това число и специализирана група за деца с проблеми в слуха.

Детски градини - ОДЗ 24 Иглика
КатегорияДетски градини

ОДЗ 24 Иглика

ОДЗ 24 Иглика, град Варна е детско заведение за възпитателно - образователна работа с деца от 1 до 7 годишна възраст. Градината посещават 165 деца, разпределени във възрастови и яслени групи.

Детски градини - СДГ 34 Горски кът
КатегорияДетски градини

СДГ 34 Горски кът

Седмична Детска Градина - СДГ 34 Горски кът, приема деца от цялата община. Градината се намира в комплекс Златни пясъци, където децата растат на чист въздух сред природата.

Детски градини - ЦДГ 35 Незабравка
КатегорияДетски градини

ЦДГ 35 Незабравка

ЦДГ 35 Незабравка, гр. Варна приема деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в 9 възрастови групи. Градината има капацитет да приеме до 300 деца.

Детски градини - ЦДГ 38 Ян Бибиян
КатегорияДетски градини

ЦДГ 38 Ян Бибиян

В детска градина „Ян Бибиян” работят 17 квалифицирани учители, педагогически съветник, за които се създават научни, организационни, финансови условия и предпоставки за непрекъснато кариерно развитие. Първи помощници образователно - възпитателния процес са и 9 помощник - възпитатели, 2 мед. сестри, огняр, административен персонал. В работата си с децата от 3 до 7 годишна възраст, педагозите се съобразяват с европейските и световните тенденции при подготовката на децата за училище,отговарят адекватно на новите предизвикателства в сферата на образованието през 21 век. Стремежа на екипа е да се постигне най-добро интелектуално, социално-емоционално, мотивационно и психическо развитие на детето преди да постъпи в първи клас.

Детски градини - ЦДГ Зорница
КатегорияДетски градини

ЦДГ Зорница

В ЦДГ Зорница, с. Звездица се обучават и възпитават деца, обособени във възрастови групи. За децата се грижат учители, учител по музика, мед. сестра и помощен персонал. За прием в ЦДГ Зорница намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ Ран Босилек
КатегорияДетски градини

ЦДГ Ран Босилек

В ЦДГ Ран Босилек, с. Константиново се обучават и възпитават деца, обособени в 5 възрастови групи, включително и ясла. За децата се грижат учители, учител по музика, мед. сестра и помощен персонал. За прием в ЦДГ Ран Босилек намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 36 Ран Босилек
КатегорияДетски градини

ОДЗ 36 Ран Босилек

ОДЗ 36 Ран Босилек град Варна се обучават и възпитават деца, обособени в 5 възрастови групи, включително и ясла. За децата се грижат учители, учител по музика, мед. сестра и помощен персонал. За прием в ОДЗ 36 Ран Босилек намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 31 Боров кът
КатегорияДетски градини

ОДЗ 31 Боров кът

ОДЗ 31 Боров кът град Варна се обучават и възпитават 160 деца, обособени в 5 възрастови групи, включително и ясла. За децата се грижат учители, учител по музика, мед. сестра и помощен персонал. За прием в ОДЗ 31 Боров кът намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 25 Люляче
КатегорияДетски градини

ОДЗ 25 Люляче

ОДЗ 25 Люляче град Варна се обучават и възпитават 160 деца, обособени в 5 възрастови групи, включително и ясла. За децата се грижат учители, учител по музика, мед. сестра и помощен персонал. За прием в ОДЗ 25 Люляче намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 22 Горска приказка
КатегорияДетски градини

ЦДГ 22 Горска приказка

ЦДГ 22 Горска приказка град Варна се обучават и възпитават деца, обособени във възрастови групи. За децата се грижат учители, учител по музика, мед. сестра и помощен персонал. За прием в ЦДГ 22 Горска приказка намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 18 Морски свят
КатегорияДетски градини

ЦДГ 18 Морски свят

ЦДГ 18 Морски свят град Варна се обучават и възпитават 180 деца, обособени във възрастови групи. За децата се грижат учители, учител по музика, мед. сестра и помощен персонал. За прием в ЦДГ 18 Морски свят намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 17 Валентина Терешкова
КатегорияДетски градини

ЦДГ 17 Валентина Терешкова

ЦДГ 17 Валентина Терешкова град Варна се обучават и възпитават 150 деца, обособени във възрастови групи. За децата се грижат 12 учители, учител по музика, мед. сестра и 15 помощник възпитатели. За прием в ЦДГ 17 Валентина Терешкова намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 12 Пинокио
КатегорияДетски градини

ЦДГ 12 Пинокио

В ЦДГ 12 Пинокио град Варна се обучават и възпитават 228 деца, обособени в 8 групи – 4 в централна сграда и 4 във филиална сграда. Децата се обучават от 16 учители, 1 учител по музика и 10 помощник-възпитатели. За прием в ЦДГ 12 Пинокио намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 16 Българче
КатегорияДетски градини

ОДЗ 16 Българче

В ОДЗ 16 Българче работи екип от висококвалифицирани педагози с отлично защитили първа, втора и трета професионално квалификационна степен, които полагат усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата да се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. За прием в ОДЗ 16 Българче намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 12 Първи юни
КатегорияДетски градини

ОДЗ 12 Първи юни

В ОДЗ 12 Първи юни има сформирани по възрастов признак градински и яслени групи. Децата се обслужват и възпитават от висококвалифициран педагогически и помощен персонал. За прием в ОДЗ 12 Първи юни намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 11 Детски свят
КатегорияДетски градини

ОДЗ 11 Детски свят

В ОДЗ 11 Детски свят има 8 групи, сформирани по възрастов признак - 7 градински и една яслена. Децата се обслужват и възпитават от 32 души - висококвалифициран педагогически и помощен персонал. За прием в ОДЗ 11 Детски свят намерете информация в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 1 Маргаритка
КатегорияДетски градини

ОДЗ 1 Маргаритка

ОДЗ 1 Маргаритка е съвременна детска градина с традиции. В нея се обучават и възпитават деца от яслена до предучилищна възраст в съответствие с държавните образователни изисквания на МОН. Прием в ОДЗ 1 Маргаритка - повече информация в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 10 Приказка
КатегорияДетски градини

ОДЗ 10 Приказка

ОДЗ 10 Приказка е съвременна детска градина с традиции. В нея се обучават и възпитават деца от яслена до предучилищна възраст в съответствие с държавните образователни изисквания на МОН. Условия за прием в ОДЗ 10 Приказка - повече информация в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 2 Пламъче
КатегорияДетски градини

ЦДГ 2 Пламъче

ЦДГ 2 Пламъче град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 3 до 7 години, разпределени във възрастови групи. Повече информация за прием в ЦДГ 2 Пламъче, район Младост може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДЗ 6 Златно зрънце
КатегорияДетски градини

ЦДЗ 6 Златно зрънце

Условия за прием в детска градина и ясла, град Варна. ЦДЗ 6 Златно зрънце град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 1 до 7 години, разпределени в осем възрастови групи. Повече информация за ЦДЗ 6 Златно зрънце, район Младост може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 3 Делфинче
КатегорияДетски градини

ОДЗ 3 Делфинче

Условия за прием в детска градина на територията на град Варна. ОДЗ 3 Делфинче град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 1 до 7 години, разпределени в осем възрастови групи. Повече информация за ОДЗ 3 Делфинче, район Младост може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 15 Морска звездица
КатегорияДетски градини

ОДЗ 15 Морска звездица

Условия за прием в детска градина и ясла, град Варна. ОДЗ 15 Морска звездица град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 1 до 7 години, разпределени в осем възрастови групи. Повече информация за ОДЗ 15 Морска звездица, район Младост може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 13 Детска радост
КатегорияДетски градини

ОДЗ 13 Детска радост

ОДЗ 13 Детска радост град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 1 до 7 години, разпределени в осем възрастови групи. Повече информация и условия за прием в ОДЗ 13 Детска радост, район Младост може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 8 Лястовичка
КатегорияДетски градини

ОДЗ 8 Лястовичка

В ОДЗ 8 Лястовичка за възпитанието и обучението на децата от 1 до 7 годишна възраст се грижи персонал от 26 души. Обособена е яслена група с две медицински сестри и две помощник възпитателки. Условия за прием в ОДЗ 8 Лястовичка в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 45 Пролет
КатегорияДетски градини

ЦДГ 45 Пролет

Условия за прием в детски градини и детски ясли на територията на град Варна. ЦДГ 45 Пролет град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 3 до 7 години, разпределени в осем възрастови групи. Повече информация за ЦДГ 45 Пролет, район Младост може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 44 Крилатко
КатегорияДетски градини

ЦДГ 44 Крилатко

ЦДГ 44 Крилатко град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 1 до 7 години, разпределени в яслени и възрастови групи. Повече информация и условия за прием в ЦДГ 44 Крилатко може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 43 Синчец
КатегорияДетски градини

ЦДГ 43 Синчец

Условия за прием на деца в детски градини и ясли на триторията на град Варна. ЦДГ 43 Синчец град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 3 до 7 години, разпределени в 12 възрастови групи. Повече информация за ЦДГ 43 Синчец Звънче може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 39 Звънче
КатегорияДетски градини

ЦДГ 39 Звънче

ЦДГ 39 Звънче град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 3 до 7 години, разпределени във възрастови групи. Повече информация за прием в ЦДГ 39 Звънче може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 32 Моряче
КатегорияДетски градини

ЦДГ 32 Моряче

ЦДГ 32 Моряче град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 3 до 7 години, разпределени във възрастови групи. Повече информация и условия за прием на деца в ЦДГ 32 Моряче може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 14 Успех
КатегорияДетски градини

ЦДГ 14 Успех

Условия за прием на деца в детски градини, община Варна. ЦДГ 14 Успех град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 3 до 7 години, разпределени във възрастови групи. Повече информация за ЦДГ 14 Успех може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 7 Изворче
КатегорияДетски градини

ЦДГ 7 Изворче

Условия за прием на деца в детски градини на територията на община Варна. ЦДГ 7 Изворче град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 3 до 7 години, разпределени в 7 възрастови групи. Градината е с капацитет да приеме 180 деца. Повече информация за ЦДГ 7 Изворче може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 3 Детско градче
КатегорияДетски градини

ЦДГ 3 Детско градче

Прием на деца в детски градини и ясли, община Варна. ЦДГ 3 Детско градче град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 3 до 7 години, разпределени в 14 възрастови групи. Повече информация за детската градина може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 14 Дружба
КатегорияДетски градини

ОДЗ 14 Дружба

Условия и документи за прием на деца в детски градини и детски ясли на територията на община Варна. ОДЗ 14 Дружба град Варна е целодневна детска градина с общинско финансиране, където се приемат деца от 1 до 7 години. Градината разполага с ясла и градински групи. Повече информация за детската градина може да получите в сайта на градината.

Детски градини - ОДЗ 5 Славейче
КатегорияДетски градини

ОДЗ 5 Славейче

Документи и условия за прием на деца в детски градини и детски ясли в община Варна. ОДЗ 5 “Славейче” е посещавана от 230 деца, разпределени в 10 групи, (определени по възрастов принцип ) от които 3 яслени и 7 градинси, а от тях 3 подготвителни. Екипът на ОДЗ “Славейче” е с висока квалификация, която непрекъснато се повишава в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното възпитание.

Детски градини - ОДЗ 4 Чайка
КатегорияДетски градини

ОДЗ 4 Чайка

Условия и документи за прием в детски градини и ясли в община Варна. В ОДЗ 4 Чайка играят, обучават се и се забавляват деца от 1 до 7 годишна възраст. Служителите с висок професионализъм и огромно желание се стараят да откликнат на очакванията, както на децата така и на техните родители!

Детски градини - ОДЗ 2 Д-р П. Берон
КатегорияДетски градини

ОДЗ 2 Д-р П. Берон

Условия за прием на деца в детски градини, община Варна. В ОДЗ Д-р Петър Берон играят, обучават се и се забавляват 250 деца. Служителите с висок професионализъм и огромно желание се стараят да откликнат на очакванията, както на децата така и на техните родители!

Детски градини - ЦДГ 46 Слънчева дъга
КатегорияДетски градини

ЦДГ 46 Слънчева дъга

Прием на деца в детските градини във Варна. ЦДГ 46 Слънчева дъга приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Базара на градината е обновена, модерна и уютна. Документи за прием и правила за прием в детската градина може да намерите в сайта на градината.

Детски градини - ЦДГ 42 Мир
КатегорияДетски градини

ЦДГ 42 Мир

Условия и документи за прием на деца в детски градини и детски ясли на територията на община Варна. ЦДГ 42 Мир, град Варна приема деца от 3 до 7 години разпределени в 7 целодневни групи. Градината разполага с модерна и удобна база, изградена през 2007 година. Повече за детската градина и условията за приемане на деца търсете в сайта на градината.

Детски градини - ДГ №28 Пролет
КатегорияДетски градини

ДГ №28 Пролет

Детска градина №28 'Пролет' е построена през 1975 г, специално за целта - отглеждане, възпитание и обучение на деца от две до седем годишна възраст. Предлага богата и разнообразна, стимулираща детето среда. За децата работи екип от квалифицирани специалисти с доказани възможности и опит в областта на предучилищното възпитание и образование.

Нагоре

Този уебсайт използва бисквитки. Те ни помагат да подобрим услугите които предлагаме. Като ползвате услугите ни Вие се съгласявате с ползването на бисквитки

Разбрах