Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..
map

Показвам резултати от търсене на ТД на НАП

Показвам 12 / 63 резултата

ТД на НАП Видин

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Видин. Адрес и телефони за връзка с НАП Видин. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Видин 3700 ул. 'Шести септември' № 12

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП Монтана

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Монтана. Адрес и телефони за връзка с НАП Монтана. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Монтана 3400 ул.'Л.Каравелов' 11

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП Враца

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Враца. Адрес и телефони за връзка с НАП Враца. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Враца 3000 ул.'Васил Кънчов' 86

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП Своге

 
 
 
 
 
0 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Своге. Адрес и телефони за връзка с НАП Своге. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Своге 2260 ул. Ал. Стамболийски № 3

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП Костинброд

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Костинброд. Адрес и телефони за връзка с НАП Костинброд. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Костинброд 2230 ул. 'Славянска' № 2

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП Плевен

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Плевен. Адрес и телефони за връзка с НАП Плевен. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Плевен 5800 ул.'Дойран' 43

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП София - Офис Люлин

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Люлин. Адрес и телефони за връзка с НАП Люлин. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1336 бул.'Захари Стоянов' 15

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП Перник

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Перник. Адрес и телефони за връзка с НАП Перник. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Перник 2300 пл. 'Свети Иван Рилски' № 1Б

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП София - Офис Надежда

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Надежда. Адрес и телефони за връзка с НАП Надежда. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1220 ул. 'Илиeнско шосе' №8 /в бившата административна сграда на ЗММ/

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП София - Офис Илинден

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Витоша. Адрес и телефони за връзка с НАП Илинден. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1309 ул. 'Билянини извори' №10, бл. 51А, вх. Б

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП София - Офис Красна поляна

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, Офис Красна поляна. Адрес и телефони за връзка с НАП Красна поляна. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1330 бул. 'Възкресение' 1А

Работно време : 09:00-17:30 Отворено

ТД на НАП София - Офис Възраждане

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Възраждане. Адрес и телефони за връзка с ТД на НАП Възраждане. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1309 бул. 'Димитър Петков' № 107

Работно време : 09:00-17:30 Отворено