Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..

Данни за търговеца ЕС ЕН ДЖИ Дивайн - счетоводна къща

ЕС ЕН ДЖИ Дивайн - счетоводна къща

ЕС ЕН ДЖИ Дивайн - счетоводна къща

Регистриран в сайта от 2015 год.

ЕС ЕН ДЖИ Дивайн - счетоводна къща

( 0 ) Вота

Предлаганите от Ес ЕН Джи Дивайн счетоводни услуги са:

- осчетоводяване на цялата документация
- начисляване на амортизации
- обработка на документи за командировка
- изготвяне на отчет за вземания от клиенти и за задължения към доставчици
- следене на оборотите по ДДС, съставяне на дневници по ЗДДС и справка - декларация по ЗДДС
- подаване на справката - декларация по ЗДДС към НАП
- подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС
- изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
- представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП
- електронно банкиране
- писане на платежни документи
- изготвяне на тримесечни отчети към БНБ
- изготвяне на периодични финансови отчети
- изготвяне на статистически тримесечни форми
- изготвяне на оборотни ведомости
- годишно приключване
- изготвяне на годишните статистически форми и предоставянето им в НСИ
- изготвяне на годишна данъчна декларация за доходите на частно физическо лице
- публикуване на финансови отчети в Търговския Регистър
- Регистрации на фирми
- застраховки

Обработка на заплати и ТРЗ обслужване

Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
Изготвяне на трудови и граждански договори
Регистрация и пререгистрация на трудови договори
Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
Изготвяне на документи за онлайн банкиране
Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
Изготвяне на служебни бележки за дохода
Издаване и попълване на трудови книжки
Попълване и заверка на осигурителни книжки
Представителство при ревизии

Данъчна защита

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
Подготовка на платежни нареждания за данъци
Подготовка на данъчни справки и уведомления
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
Представителство и защита на фирмата при проверки и ревизии с органи на данъчната администрация

Регистрация на фирми

Регистрация в Търговския регистър ДДС регистрация
Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП
Регистрация в Комисията за защита на личните данни
Регистрация в Инспекцията на труда
Регистрация в Агенцията по финансово разузнаване Други

Други

ЕС ЕН ДЖИ Дивайн - счетоводна къща

Мнения и Коментари

Вашият коментар

Ако сте ползвали услугите на ЕС ЕН ДЖИ Дивайн - счетоводна къща , моля споделете мнението си. Това ще е от полза за останалите потребители
Моля оценете от 1 / 5Гласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирма

Имате въпрос?

За контакт с ЕС ЕН ДЖИ Дивайн - счетоводна къща, моля попълнете формата

Изпрати

Тагове

Позвънете