Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..
map

Показвам резултати от търсене на ТД на НАП

Показвам 12 / 63 резултата

ТД на НАП София - Офис Възраждане

7,928.75 km от вас
 
 
 
 
 
2 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Възраждане. Адрес и телефони за връзка с ТД на НАП Възраждане. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1309 бул. 'Димитър Петков' № 107

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП София - Офис Люлин

7,924.18 km от вас

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Люлин. Адрес и телефони за връзка с НАП Люлин. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1336 бул.'Захари Стоянов' 15

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП София - Офис Илинден

7,926.95 km от вас
 
 
 
 
 
0 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Витоша. Адрес и телефони за връзка с НАП Илинден. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1309 ул. 'Билянини извори' №10, бл. 51А, вх. Б

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП София - Офис Красна поляна

7,928.22 km от вас
 
 
 
 
 
0 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, Офис Красна поляна. Адрес и телефони за връзка с НАП Красна поляна. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1330 бул. 'Възкресение' 1А

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП София - Офис Красно село

7,930.04 km от вас
 
 
 
 
2 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Красно село. Адрес и телефони за връзка с НАП Красно село. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1606 бул. 'Македония' №3 /в сградата на Фонд 'Републиканска пътна инфраструктура' сектор 'Проверки' - бул. 'Ал. Стамболийски' № 205 ет. 3

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП София - Офис Изток

7,934.72 km от вас
 
 
 
 
 
1 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София, офис Изток. Адрес и телефони за връзка с НАП Изток. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

София 1574 бул.'Шипченски проход' 69А

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП Своге

7,914.80 km от вас
 
 
 
 
 
0 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Своге. Адрес и телефони за връзка с НАП Своге. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Своге 2260 ул. Ал. Стамболийски № 3

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП Перник

7,916.88 km от вас
 
 
 
 
 
1 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Перник. Адрес и телефони за връзка с НАП Перник. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Перник 2300 пл. 'Свети Иван Рилски' № 1Б

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП Дупница

7,946.08 km от вас
 
 
 
 
 
0 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Дупница. Адрес и телефони за връзка с НАП Дупница. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Дупница 2600 пл. 'Свобода' 1

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП Кюстендил

7,915.97 km от вас
 
 
 
 
1 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Кюстендил. Адрес и телефони за връзка с НАП Кюстендил. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Кюстендил 2500 ул. 'Демокрация' 55

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП Видин

7,816.79 km от вас
 
 
 
 
 
0 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Видин. Адрес и телефони за връзка с НАП Видин. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Видин 3700 ул. 'Шести септември' № 12

Работно време : 09:00-17:30 Затворено

ТД на НАП Монтана

7,877.55 km от вас
 
 
 
 
 
0 отзива

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Монтана. Адрес и телефони за връзка с НАП Монтана. Дейността на Национална агенция за приходите (НАП) е да администрира събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Монтана 3400 ул.'Л.Каравелов' 11

Работно време : 09:00-17:30 Затворено